IES El PUIG

Institut d'educació secundària, batxillerat i formació professional

Immersió Lingüística en Anglés en Faversham

Immersió Lingüística en Anglés en Faversham

40 alumnes de l’IES EL PUIG han participat en un programa d’Immersió Lingüística en Anglés organitzat pel Departament d’Anglés i Braden English en Faversham en la província de Kent, visitant Londres i fent nombroses activitats molt motivadores que han estat consolidant el coneiximent d’anglés del nostre alumnat. SOM IES EL PUIG, amics i amigues!!!