S’ajornen les reunions de tutors/tutores dels grups del centre fins la setmana que ve.

S’ajornen les reunions de tutors/tutores dels grups del centre fins la setmana que ve.  Els tutors/tuores indicaran el dia i l’hora de la reunió que es realitzarà a través de la plataforma Webex Meeting.

L’equip Directiu